Bli medlem

Vem kan bli medlem?
Alla anställda vid Posten och våra partnerföretag är välkomna som medlemmar.
Medlemsavgiften är f n 250 kr å
r.

Vad får jag?
* möjlighet att köpa god konst till rabatterade priser vid utställningar i Postens ..lokaler
* tillgång till utställningar med verk av erkända konstnärer i Arken och
.. närbelägna terminaler
* inbjudan någon gång per år till ateljébesök eller liknande hos en konstnär
* utlottning vid föreningens årsmöte
* en grundplåt för konstinköp genom att du sätter in minst 100 kr/mån på eget konto
..i föreningen. Du kan enkelt spara till konstinköp genom att sätta in mer pengar

Välkommen att bli medlem
Du kan anmäla dig som medlem på vår hemsida via formuläret under fliken "Medlemsansökan".

eller skicka anmälan till:

Stockholmspostens konstförening
105 00 Stockholm

 

Villkor

Sparavdrag/Månadsinbetalning
Månadsinsättningen är minst 80 kr för pensionär, övriga minst 100 kronor, (ingen maxgräns) och kan ändras när som helst - kontakta föreningens kassör.

Medlem betalar själv in sparbeloppet till föreningens konto 15 64 55 - 8, förslagsvis månadsvis via PlusGirots Autogiro (enligt anvisning nedan*)

Betalning av konst
Vid köp av konst dras kostnaden från medlemmens sparade pengar (månadsavdraget).
Då innestående pengar ej täcker inköpskostnaden, gäller regeln att skulden skall vara betald inom 12 månader.
Vid behov regleras månadsavdraget - kontakta föreningens kassör.

Årsavgift
Årsavgiften är för närvarande 250 kronor och dras i oktober. Föreningens verksamhetsår är från 1 oktober till sista september.
Årsavgiften återbetalas ej vid avslut mitt i året.

Vid avslut av medlemskapet

Om medlemmen har pengar kvar hos föreningen betalas detta ut till det konto som medlemmen anger. Informera kassören om korrekt konto.

*
Så här lätt är det att ordna med girering till konstföreningens PlusGirokonto:

1. gå in på "Vardagsärenden"

2. välj "Betala och överföra"

3. välj "Betalning PG/BG"

4. välj vilket konto pengarna ska dras ifrån, t ex personkonto

5. under "typ" väljer du PlusGiro

6. under "Till konto" anger du konstföreningens konto 15 64 55 - 8

7. under "Belopp" fyller du i antingen 80 kr för de som är pensionärer och som nöjer sig med det, annars minst 100 kr

8. under "Betalningsdag" anger du 2014-03-27

9. fyll i ditt namn i "meddelandefältet" - för rätt bokföring

10.vid "Betalningsfrekvens skriver du "tills vidare"

11. älj "Fortsätt"

12. signera