Konstlänkar

Art globe
Konstnärspresentationer mm

Art net
Gallerier, utställningar i Sverige och utomlands

Danart
Konstnärsbiografier

Grafikens hus

Konsten
Elektroniskt nyhetsbrev om samtidskonst. Publicerat av Ander Olofssons Ordbod
Konstkalendern
Konstutställningar på gallerier och museér i Storstockholm m fl orter

Kulturnät i Sverige
Samlar, sorterar och sprider svensk kultur

www.realart.com
Virtuellt konstgalleri. Annorlunda upplevelser utlovas på Nätgalleriet Real Art. Här kan du titta på objekt, kontakta konstnärer och handla direkt på sajten.

SKR, Sveriges Konstföreningars Riksförbund

Svenska Dagbladets Kultur gallleri
Här hittar du även länkar till svenska och utländska konstmuseer, konsthögskolor, konsttidskrifter mm