Kontaktlista

Adress:

Stockholmspostens konstförening
105 00 Stockholm

Plusgiro: 15 64 55 - 8

Här får Du en lista med adresser och telefonnummer till personer i styrelsen som du kan kontakta i olika frågor.

Frågor om: Namn Titel Telefon ePostadress

Föreningen

PO Brandeker

Ordförande

072- 9238332

po.brandeker@comhem.se

Utställningar

Raili Kalliovaara

Ledamot

072- 8790896

raili.kalliovaara@gmail.com

Sparavdrag/
betalningar

Lars-Göran Karlsson

Kassör

070 - 315 66 19

larsgoran.k@telia.com

Medlemskap, avhämtning av köpt konst

Monica Patz- Strömstedt

Sekreterare

073-7380717

monika.patzstromstedt@telia.com

Utställningar,
avhämtning av
köpt konst

Olov Lundin

Suppleant

010-4365862

olov.lundin@posten.se

Hemsida Margareta
Schulstad
070- 7773865 margareta.schulstad@telia.com