Välkommen!

En förening med anor!
Föreningen har glatt konstälskare från 24 oktober 1947 - ett icke föraktligt antal år - och är från 2001 känd som Stockholmspostens konstförening.

Föreningen idag
Vi bygger vidare på de goda anorna och välkomnar Postanställda i hela Stockholmsområdet som medlemmar.

Vi ska så långt möjligt förena nya konstnärliga strömningar, nya tekniker, nya uttryckssätt med mer gängse konstformer.

Utställningar arrangeras oftast i öppna miljöer i Postens lokaler så familjemedlemmar och andra kan besöka dem.

Föreningen i morgon
Verksamheten är inte huggen i sten. Alla idéer tankar och förslag om vad föreningen ska erbjuda är välkomna.