Styrelse

Stockholmspostens konstförening
105 00 Stockholm

Organisationsnummer 802 459 - 3926

Postadress: Stockholmspostens konstförening
105 00 Stockholm

Plusgiro: 15 64 55 - 8

Här får Du en lista på de personer som för närvarande (verksamhetsåret 2015 - 2016) ingår i styrelse mm. Har Du några frågor eller synpunkter på föreningen är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss.

Titel Namn Telefon ePostadress

Ordförande

PO Brandeker

072-9238332

po.brandeker@comhem.se

Vice ordförandet

Lena Sandin

070-4324089 010-4365378

lenasandin@live.se
lena.sandin@posten.se

Kassör

Lars Göran Karlsson

070 - 315 66 19

larsgoran.k@telia.com

Sekreterare

Monica Patz- Strömstedt

073-7380717 monika.patzstromstedt@telia.com

Ledamot

Raili Kalliovaara

072- 8790896

raili.kalliovaara@gmail.com

Suppleant

Olov Lundin

010-4365862
070-9801691

olov.lundin@posten.se

Suppleant

Rita Ilomäki

076-2161702

rita.ilomaki@hotmail.com

Revisorer

Bo Hellberg
Jan Alvebäck

 

bohe@bredband.net
Revisors-
suppleant
Svante Olsson  

Valberedning

 

Lars Landolf
Gudrun Vanke

076 - 026 41 53

lars-landolf@gmail.com
gudrun.vanke@gmail.com