Utställningar i Arken och på Tomteboda

Utställningar i Arken
- Terminalvägen 24, Plan 8

   

Utställningar på Tomteboda Postterminal - Terminalvägen 14, Solna,
plan 5 i anslutning till restaurangen

Inga utställningar på Tomteboda tv

 
     


2016- 2017

Utställningsperiod

Konstnär Konstform
28 nov 7 jan Ann Christine von Reybekiel Emaljbilder
9 jan 3 feb Sara Nelin

Tuschteckningar, akvarell

 

6 feb 3 mars Svante Trottestam Olja
5 mars 1 april Eva Mia Sjölin/Mickan Sandelin Målningar resp. målningar o digital grafik
9 april 12 maj Hans Lindroth Torrnål, etsningar och foto
2 juni 30 jun Seth Schuwert Målningar
5/8 9/9 Inga Tomenius- Wihlborg Grafik, collage, olja , akryl
9/9 14/10 Peter Ekroth Kolteckningar
16/10 11/11 Johan Pettersson Måleri, grafik
3/12 5/1

Lena Zetterman
von Reybekiel senior

 

Keramik
Måleri